Momenttiavaimen kalibrointi

Momenttiavaimen kalibrointi

Kalibroimme ja korjaamme momenttiavaimet Tampereen Lakalaivassa.

Momenttiavain on mekaaninen työkalu, joka kuluu käytössä. Työkalu tulisi tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta tarpeettomilta kiristysvahingoilta voidaan välttyä. Tästä syystä avainvalmistajat suosittelevat työkalun tarkastusta noin 5000 laukaisun tai 12 kuukauden väliajoin.

Momenttiavaimen kalibrointi Tammer Dieselissä

Stahlwillen kouluttamat tarkastajamme suorittavat momenttiavaimien kalibrointia DIN EN ISO 6789 kalibroidulla mittalaitteella. Voimme mitata avaimet alueella 0,2-1100 Nm. Mittaus dokumentoidaan asiakkaalle annettavan raportin muodossa. Kalibroidut työkalut merkitään kalibrointihetkeä osoittavalla tarralla. Voimme huolehtia myös kokonaisen tehtaan tai tuotantolaitoksen momenttiavaimien kalbroinnista ja laatujärjestelmän mukaisesta tarkastuksesta. Kutsumme avaimet huoltoon yhdessä sovitulla tavalla.

Suoritamme myös tarvittavat huoltotyöt Stahlwille-avaimiin.

Momenttiavaimiin liittyvissä asioissa voit kääntyä työkaluosastomme puoleen.