tasapainotus

Tasapainotus

Tarjoamme monipuolista tasapainotuspalvelua moderneilla laitteilla. Tasapainotus tehdään Tampereella Lakalaivassa ja Joensuussa.

Tasapainotetuilla osilla on usein pidempi käyttöikä. Tasapainotusta voidaan tehdä materiaalia poistamalla tai sitä lisäämällä. Tasapainotettavia kohteita ovat erilaiset akselit, generaattorien ja moottorien roottorit, kardaaniakselit, puhaltimet ja erilaiset juoksupyörät. Akseleista pystymme tasapainottamaan nivelakselit aina kolmiosaiseen akseliin saakka. Korjaamme kardaaniakselit ja teemme tarvittavat akseleiden muutostyöt ennen tasapainotusta.

Tasapainotus: kappaleen mitat ja ohje toimitukselle

Tasapainotamme moderneilla Cemb ja Schenck -laitteilla maksimissaan noin 5 metrisiä ja 500 kiloisia kappaleita.  Tasapainotettavan kappaleen halkaisija saa olla noin metrin. Järjestelmämme tuottaa tasapainotusraportin painotettavasta kappaleesta.

Toimittaessasi kappaletta tasapainotukseen, mukana on oltava riittävät perustiedot: standardi, jonka mukaan työ suoritetaan, suurin sallittu epätasapaino ja tasapainotusalue epätasapainon korjaamiseksi.

Ota yhteyttä työnjohtoomme tapauskohtaisesti.