Takuu- ja toimitusehdot

Vaihtomoottorien ja moottorien sekä niiden osien korjauksen takuuehdot

Takuuehdot koskevat Tammer Diesel Oy:n toimittamia työkone- ja teollisuusmoottoreiden sekä henkilö- ja pakettiautojen moottoreita.

Vaihtomoottoritakuu on 100000 kilometriä tai 2000 käyttötuntia tai 12 kuukautta laskun päiväyksestä. Takuu rajautuu ensimmäiseksi saavutetun rajan mukaan.

Takuu kattaa moottorin tai sen osien valmistusvirheet ja osien kunnostuksen sekä asennustyön virheet. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja tai muiden osapuolien toimittamien osien tai tekemän työn aiheuttamia vahinkoja. Takuu ei oikeuta korvauksiin korjausajalta. Takuu kattaa moottorin irroitus- ja kiinnitystyön täysimääräisesti 6 kuukauden ajan takuun alkamisesta, mikäli se on tehtävä takuukorjauksen suorittamiseksi.

Mikäli vaihtomoottori on asennettu muualla kuin Tammer Dieselissä, tulee moottorin asentaneen liikkeen toimittaa moottorin mukana toimitettu alkuperäinen asennuspöytäkirja ohjeiden mukaisesti Tammer Dieselille takuun voimaan saattamiseksi. Takuu raukeaa, mikäli moottoriin tai sen apulaitteisiin on tehty jälkikäteen rakenteellisia, ohjelmallisia tai muita toimintaan vaikuttavia muutoksia. Samoin takuu raukeaa, mikäli moottoria on käytetty vastoin sen valmistajan alkuperäistä käyttötarkastusta.

Takuutapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa vauriosta välittömästi sen tapahduttua Tammer Diesel Oy:lle. Tammer Diesel pidättää oikeuden tehdä takuukorjaus itse tai ilmoittaa valtuuttamansa taho korjaustyön tekijästä asiakkaalle. Mikäli työ teetetään ulkopuolisella taholla takuu korvaa työn omakustannushintaan.